fbpx
O NAS / FILOZOFIA / HISTORIA

Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki

O NAS

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. to miejsce urzeczywistniania projektów wszystkich, którzy chcą podejmować zawodowe wyzwania w innowacyjny sposób. Budując stabilną przyszłość, patrzymy perspektywicznie. Gwarancją profesjonalnej i kompleksowej obsługi naszych klientów jest pozyskiwanie funduszy na doskonalenie i wzrost liczby oferowanych usług.

GŁÓWNE CELE

Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług. Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu). Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska. W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy. W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania. Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć.

#DPiN

Badania,
rozwój i innowacje

Realizacja celów stawianych przed DPIN wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, dobrych warunków pracy oraz rozwoju młodego wyedukowanego personelu – naukowców i inżynierów, zatrudnionych w firmach w ramach Parku oraz w regionie.

11

lat

Naszym klientom
i partnerom oferujemy kompleksowe wsparcie

Misja

W zamierzeniu Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ma być jednostką wiodącą w regionie, ale również w kraju i uznaną za granicą po względem poziomu rozwoju innowacji technologicznych

Cel

Ważną częścią wizji Parku jest transformacja zrealizowanych przełomowych badań w realne komercyjnie technologie i innowacje które doprowadzą Dolny Śląsk do sukcesu.
Skip to content