o DPIN

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. to miejsce, gdzie zrealizować swoje projekty mogą wszyscy, którzy chcą podejmować innowacyjne wyzwania zawodowe.

Kierując się ideą „technologicznie rozwijającego się społeczeństwa”, dążymy do edukacji oraz wdrażania w życie obiecujących pomysłów.

Patrzymy optymistycznie w przyszłość, a towarzyszy nam hasło „Z innowacją i nauką”!

Nasze cele

Poszukiwanie nowych, funkcjonalnych rynkowo wyrobów i usług
 Promocja nowoczesnych rozwiązań na rynku
 Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych
Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska
Wzrost konkurencyjności województwa dolnośląskiego poprzez upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć i ich promocję
Rozwój i wspieranie przedsiębiorstw na rynku pracy
Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki
Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla dolnośląskiej gospodarki
Zwiększenie rozpoznawalności olimpijskich sportów zimowych
Udostępnianie oraz promocja technologii druku 3D
Edukacja mieszkańców Dolnego Sląska w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Wzrost atrakcyjności dolnośląskiego sportu

Zarząd

Prezes Zarządu

Jerzy Michalak

Wiceprezes Zarządu

Marcin Psiuch

Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Berezowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasz Filip Rozmysłowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Maziarz

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Haniszewski

Członek Rady Nadzorczej

Karol Kusibab

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Dybczyński

Dla akcjonariuszy

Akcjonariusze i struktura kapitału DPIN S.A.

Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A są:

Województwo Dolnośląskie - 89,85% akcji

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST- PARK" Sp. z o.o. - 10,15% akcji

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

data umieszczenia ogłoszenia 04 stycznia 2021r.

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

data umieszczenia ogłoszenia 15 grudnia 2020r.

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

data umieszczenia ogłoszenia 30 listopada 2020r.

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

data umieszczenia ogłoszenia 12 listopada 2020r.

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

data umieszczenia ogłoszenia 29 października 2020r.

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 
© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content