fbpx

Siedziba

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4 52-326 Wrocław

Tel.: +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
E-mail: sekretariat@dpin.pl

Najem powierzchni

Artur Łata

ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław

Tel.: +48 608 590 574
E-mail: artur.lata@dpin.pl