Siedziba

Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław

Recepcja Budynku
Tel.:+48 717 000 034

FAX DPIN
Tel.:+48 717 181 743

Sekretariat DPIN
Tel.:+48 717 575 244

E-mail: sekretariat@dpin.pl

Najem powierzchni

Artur Łata

ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław

Tel.: +48 608 590 574
E-mail: artur.lata@dpin.pl