Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja

Informacje podstawowe

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. realizuje projekt „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja” w ramach działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacmentu finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika oraz utrzymanie zatrudnienia przez pracowników, którzy są zagrożeni zwolnieniem lub są przewidziani do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa. Jest to projekt outplacementowy, opierający się na rozwiązaniach, których celem jest pomoc osobom w odnalezieniu się w sytuacji utraty pracy i w szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia.

Nabór wniosków od dnia 24.04.2024 r. w formie tradycyjnej, tj. poprzez osobiste dostarczenie Formularza do Biura projektu lub przesłanie pocztą/kurierem na adres Biura Projektu.

Efekty realizacji projektu

W projekcie zaplanowano, że 935 osób uzyska kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w projekcie, a 880 podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub pracujące na obszarze województwa dolnośląskiego.

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych;
 • osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, pośrednictwem zawodowym przez cały okres realizacji projektu oraz wybraną formą wsparcia, tj.:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i kursy zawodowe;
 • studia podyplomowe;
 • staże;
 • dodatek relokacyjny;

Lider Projektu

Partnerzy Projektu

 • ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
 • tel. 48 717 575 244; e-mail: aktywizacja4@dpin.pl
 • ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica
 • ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
 • tel. +48 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
 • ul. Karmelkowa 29; 52-437 Wrocław
 • Tel +48 71 79 70 400; e-mail: projekty@warr.pl

Komunikaty

Szczegóły projektu

Całkowity budżet projektu

13 934 232,40 zł

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

13 237 520,78 zł

Okres realizacji projektu

01.03.2024 – 31.12.2026

Powiązane aktualności

30 grudnia, 2022
Podsumowujemy 2022 rok 

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content