fbpx

Zapytanie ofertowe ws. kredytu długoterminowego – inwestycyjnego oraz VAT na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego w wysokości do 100.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach oraz kredytu na potrzeby sfinansowania podatku od towarów i usług od faktur VAT związanych z realizacją inwestycji, o której mowa powyżej w wysokości do 20.000.000,00 zł, Zamawiający zamieszcza niniejszy komunikat.

komunikat Zamawiającego z dnia 28.10.2019

Skip to content