fbpx

Informujemy, że od dnia 7.03.2022r. wznawiamy nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej, których celem finansowania będzie finansowanie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu Produktu nowego dla rynku*.

Maksymalna wysokość pożyczki: 300 000,00 zł

Pula dostępnych środków: 3 000 000,00 zł

Wnioski przekraczające dostępne środki przyjmowane będą na listę rezerwową bez gwarancji udzielenia pożyczki.

 

*Produkt nowy dla rynku – produkt oferujący funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produkt wykorzystujący technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi)

Dowiedz się więcej

Skip to content