fbpx

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 8:00, (zgodnie z komunikatem o wznowieniu naboru formularzy zgłoszeniowych przez DPIN S.A. – subregion wrocławski z dnia 24 stycznia 2022 r.) WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 62 500,00 , dostępna kwota alokacji wynosiła 50 000,00 PLN, co stanowi 125 % jej wykorzystania. Jednocześnie informujemy, iż na liście rezerwowej umieszczono jeden formularz zgłoszeniowy.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły dotyczące Projektu dostępne są na stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

 

Skip to content