fbpx

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 15.09.2021 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 15 listopada 2021 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Skip to content