Pożyczka Inwestycyjna II

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Rozpoczęcie naboru wniosków w dniu 7.07.2022r.

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez DPIN S.A. (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjna II”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej 10 555 555,56 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0422/2022/II/DIF/448, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 9 500 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 055 555,56 zł.

Kwota pożyczki

Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 500 000,00 zł

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

od 2,85%

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego związanych z

 • Poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • Poprawą zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi,
 • Zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki z  Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej,
 • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną,

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 500 000,00 zł,
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni (jednak nie później niż do 31.12.2023 r.) od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 30% wartości Pożyczki,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota Pożyczki

Do 500 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw

Oprocentowanie

Oprocentowanie: od 2,85%

Okres Spłaty

do 84 miesięcy*

w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Kontakt

Łukasz Tomczyk
Tel Kom: +48 789 058 248
lukasz.tomczyk@dpin.pl

Maciej Główka
Tel Kom: +48 507 479 257
maciej.glowka@dpin.pl

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content