Inkubator ICT

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie ZIT AJ Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej i tym samym udostępnienie niedostępnej dotychczas infrastruktury inkubacyjnej w ww. zakresie na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Działalność Inkubatora ICT będzie ukierunkowana na udostępnianie ww. infrastruktury i upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

W tym celu wykorzystane zostaną najnowsze technologie, dzięki którym będzie możliwe opracowywanie i wdrażanie nowych usług poprzez interakcję człowiek-technologia.

Do celów projektu należą:

-stworzenie warunków do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku w zakresie innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej poprzez interakcję człowiek-technologia;

-zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 12 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie stosowania Nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT);

-stworzenie warunków do zatrudnienia nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

-rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

-podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

-transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R) a środowiskiem naukowym;

-stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-utworzenie zaplecza techniczno-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 4 334 620 zł
  5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 12 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 12 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 3 EPC

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 12 521 820,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10 234 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 8 187 200,00 PLN

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Komunikaty

Szczegóły projektu

Całkowita wartość projektu

12 521 820,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych

10 234 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich, Kwota dofinansowania

8 187 200,00 PLN


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content