Fundusz dostępności

WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW DO 30 KWIETNIA 2023 R.

W dniu 30.12.2020 roku została zawarta Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A, której celem jest powierzenie i zarządzanie środkami funduszu pożyczkowego w ramach „Funduszu Dostępności”.

Cel funduszu

Udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach w zakresie dostosowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień zgodnie z Zasadami Naboru dla pożyczek udzielanych przez BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Wsparcie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • instytucje kultury;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego

Maksymalna kwota pożyczki:

Kwota do 2 000 000,00 zł

Parametry pożyczki:

 • brak wymogu wkładu własnego
 • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15 proc. w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
 • długi okres spłaty – do 20 lat
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • możliwość skorzystania z umorzenia do 40 proc. kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
 • finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

Zabezpieczenie:

Obligatoryjnie – weksel własny in blanco wystawiony przez Podmiot Uprawniony oraz inne ustalone formy zabezpieczenia

Obszar:

Obszar, na który kierowane jest wsparcie w ramach Funduszu Dostępności obejmuje województwa:

 • zachodniopomorskie,
 • pomorskie,
 • wielkopolskie,
 • kujawsko-pomorskie,
 • lubuskie,
 • dolnośląskie

Komunikaty

Szczegóły projektu

Maksymalna kwota pożyczki

Kwota do 2 000 000,00 zł

Kontakt

Sylwia Starostecka
Tel Kom: +48 511 522 227
sylwia.starostecka@dpin.pl


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content