Dotacje dla młodych

Informacje podstawowe

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 21 lipca 2021 r.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 110 osób (minimum 60 kobiet, 50 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie Dolnego Śląska (w tym premiowane będą osoby zamieszkujące średnie miasta lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze). To 100 os. biernych zawodowo oraz 10 os. bezrobotnych, w tym długotrwale, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Minimum 5 osób to osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby spełniające powyższe kryteria, które:

 • po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie; 
 • nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
 • nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19;
 • nie przynależą do grup przypisanych dla uczestników projektów 1.3.1 PO WER. 

Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe są zobligowane do przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, podczas której powinny wykazać się posiadaniem odpowiednich predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak samodzielność, sumienność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym niepełnosprawnych, z terenów średnich miast/tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze czy należących do NEET), biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w PUP (10 osób), z terenu Dolnego Śląska (tu zamieszkują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dzięki uzyskaniu wsparcia na założenie działalności gospodarczej, w okresie 2021 r. – 2023 r.

Harmonogram

 • 2-4 kwartał 2021 r. – rekrutacja do projektu i diagnoza możliwości zakładania działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego
 • 3 kwartał. 2021 r. – 1 kwartał 2022 r. – szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1-2 kwartał 2022 r. – przyznanie dotacji w wysokości 23 050 zł i wsparcia pomostowego w wysokości 1800 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1 kwartał 2022 r. – 1 kwartał 2023 r. – nadzór nad realizacją ścieżki dotacyjnej oraz wsparcie w okresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.

Komunikaty

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

 • 01.09.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 08.07.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 15 września 2022 r.

 • 17.08.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 08.07.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

 • 08.07.2022

Informujemy, iż w dniu 20.07.2022 r. wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 16 sierpnia 2022 r.

 • 01.07.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 02.06.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 07 lipca 2022 r.

 • 02.06.2022

Informujemy, iż w dniu 14.06.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”

Nabór potrwa do 30 czerwca 2022 r.

 • 23.05.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 19.04.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 01 czerwca 2022 r.

 

 • 19.04.2022

Informujemy, iż w dniu 29.04.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”

Nabór potrwa do 20 maja 2022 r.

 • 07.04.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 08.03.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 15 kwietnia 2022 r.

 • 08.03.2022

Informujemy, iż w dniu 18.03.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”

Nabór potrwa do 06 kwietnia 2022 r.

 • 28.02.2022

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 11.01.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 07 marca 2022 r.

 • 11.01.2022
  Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego formularzy rekrutacyjnych od    21 stycznia 2022 do 25 lutego 2022
 • 30.12.2021

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 24.09.2021 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 05 stycznia 2022 r.

 • 16.11.2021
  Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego formularzy rekrutacyjnych od 24 listopada 2021 do 31 grudnia 2021
 • 15.10.2021

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 15.09.2021 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do

15 listopada 2021 r.

 • 06.09.2021
  Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego formularzy rekrutacyjnych od 15 września 2021 do 15 października 2021
 • 20.08.2021
  Informujemy o  wydłużeniu naboru formularzy rekrutacyjnych do 31 sierpnia 2021
 • 06.08.2021
  Informujemy o  wydłużeniu naboru formularzy rekrutacyjnych do 20 sierpnia 2021
 • Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 21 lipca 2021 r.

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content