Informacje

 • Fundusz pożyczkowy
 • 1 500 000 zł

 • 2,87%

 • maksymalnie do 15 lat

 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

Informacje podstawowe

Pożyczka hipoteczna dla firm to forma wsparcia, dzięki której można rozwinąć przedsiębiorstwo
poprzez zakup nieruchomości zabudowanych bądź niezabudowanych przeznaczonych pod
prowadzoną działalność. Pożyczka hipoteczna zapewnia pieniądze na zakup nieruchomości dla firm
oraz umożliwia zakup gruntów dla przedsiębiorstw.

 

Informacje podstawowe

Pożyczka hipoteczna dla firm to forma wsparcia, dzięki której można rozwinąć przedsiębiorstwo
poprzez zakup nieruchomości zabudowanych bądź niezabudowanych przeznaczonych pod
prowadzoną działalność. Pożyczka hipoteczna zapewnia pieniądze na zakup nieruchomości dla firm
oraz umożliwia zakup gruntów dla przedsiębiorstw.

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki do 1 500 000 zł
 • oprocentowanie od 2,87%
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki;
 • maksymalny okres spłaty do 15 lat;
 • wysokość wkładu własnego: 5% wartości nieruchomości (do 10 lat) 20% wartości
  nieruchomości (do 15 lat)

Dla kogo?

Regionalna pożyczka hipoteczna to oferta skierowana do firm, których siedzibą jest województwo dolnośląskie. Stanowi formę wsparcia finansowego, które jest dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dużą przewagą tego rodzaju wsparcia jest brak minimalnego okresu działania firmy. Oznacza to, że o taką pożyczkę mogą ubiegać się nawet nowo powstałe przedsiębiorstwa.

Jeżeli prowadzisz firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro to należysz do grona mikroprzedsiębiorstw. Jeżeli zatrudniasz mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. W przypadku zatrudniania od 50-ciu do 250-ciu pracowników i rocznych obrotów na poziomie nieprzekraczającym 50 mln euro, należysz do grona średnich przedsiębiorstw.

Na jaki cel?

Pożyczka hipoteczna dla firm może być przeznaczona wyłącznie na zakup nieruchomości lub gruntów. Dodatkowo ubiegając się o pożyczkę należy we wniosku o udzielenie pożyczki dokładnie określić jej cel. Warto pamiętać, że pieniądze można przeznaczyć na zakup gruntów i nieruchomości położonych wyłącznie na terenie obejmowanym przez województwo dolnośląskie. Ponadto nieruchomość lub działka muszą być wykorzystane tylko na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.