Project info

 • Fundusz pożyczkowy
 • 180 000 zł

 • Od 0%

 • 0%

 • do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)

 • Marta Mazur
  Tel Kom: +48 519 540 952
  marta.mazur@dpin.pl

  Paweł Blacheta
  Tel Kom: +48 519 538 300
  pawel.blacheta@dpin.pl

Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków dla przedsiębiorców poszkodowanych sytuacją związaną z Koronawirusem. Pożyczka jest jednym z elementów Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.

Założenia

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 3 000 000 zł 
 • Wypłaty w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Istnieje możliwość udzielenia pożyczki do kwoty 3 000 000,00 zł dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach: turystycznej, gastronomicznej i sportowej. Więcej szczegółów wkrótce.

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego:

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.