Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR

27 lutego, 2023

Konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (AGROREG S.A.) - Lider Konsorcjum, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIN S.A.) – Partner Konsorcjum informuje, iż w dniu 13.03.2023 r. rozpocznie nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, udzielaną ze środków własnych oraz Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP POIR.

Fundusz Pożyczkowy utworzony został na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/I/DIF/504 z dnia 22.02.2023 r., zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, a Konsorcjum jako Pośrednikiem Finansowym.

Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej rozpocznie się 13 marca 2023 r. o godz. 8:00 i prowadzony będzie w sposób ciągły, do wyczerpania alokacji, jednak nie krócej niż 3 dni robocze. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej i będą musiały zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym (profil zaufany - ePUAP), a następnie przesłane do DPIN S.A. na dedykowaną skrzynkę e-mail, której adres zostanie opublikowany w terminie otwarcia naboru.

Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej DPIN S.A. w najbliższych dniach, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków będzie prowadził równolegle konsorcjant, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie.

Z Pożyczki Płynnościowej może skorzystać MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, którego sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19 lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Pożyczka powinna pomóc zapewnić bieżącą płynność firmy lub odbudować działalność w zmienionej sytuacji gospodarczej.

Podstawowe Parametry Pożyczki Płynnościowej:

  • pożyczka do 1 mln zł (lub 1,5 mln zł, jeśli MŚP realizuje cel inwestycyjny  związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną),
  • oprocentowanie 0% (dla przedsiębiorstw spełniających warunki do udzielenia pomocy de minimis/pomocy publicznej),
  • okres spłaty pożyczki – do 72 miesięcy,
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę,
  • finansowanie do 100% wydatków brutto (wkład własny nie jest wymagany) ,
  • wydatkowanie środków z pożyczki w terminie do 180 dni od wypłaty, lecz nie później niż do w terminie do 31.12.2023 r.,

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content