fbpx

Wniosek i załączniki:

Lista kontrolna FD
Wniosek o udzielenie pożyczki
zał. nr 1 Klauzula informacyjna
zał. nr 1a Plan finansowy pełna księgowość
zał. nr 1b Plan finansowy uproszczona księgowość
zał. nr 2 Zestawienie prognozowanych przepływów pieniężnych
zał. nr 3 Oświadczenie o prawie do dysp. nieruchomością
zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
zał. nr 5 Oświadczenie dot. kryterium społecznego
Upoważnienie BIG Konsument
Upoważnienie BIG Przedsiębiorca
Formularz pomoc de minimis
Formularz pomoc publiczna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 
Dodatkowe dokumenty dla Spółdzielni Mieszkaniowej:
 
 
Dodatkowe dokumenty dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

Regulamin udzielania pożyczek z FD
zał. nr 1 do Regulaminu – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
zał. nr 2 do Regulaminu – Zasady naboru wniosków
Kryterium Terytorialne od 17.08.2021 r.
Audyt dostępności wzór*
Wytyczne sporządzania Audytu Dostępności*

 
*Wytyczne sporządzania audytu i wzór mają charakter informacyjny – uwzględniają zalecany zakres Audytu Dostępności (zawartość Audytu Dostępności powinna być dostosowana do konkretnej inwestycji)
 
 
 
 
 
Skip to content