fbpx

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW DOTACJE DLA MŁODYCH (PONIŻEJ 30 LAT)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 11.01.2022 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 07 MARCA 2022 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

Jak uzyskać wsparcie na rozwój firmy – bony na innowacje dla MŚP z województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

czy szukacie innowacyjnych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa? Czy chcielibyście otrzymać nawet 200 000 zł na usługi badawczo-rozwojowe lub audyt technologiczny? Jeżeli tak, zapraszamy na webinar!

W związku ze startującym niedługo naborem do projektu „Bon na Innowacje. Innowacyjność = konkurencyjność. II edycja” wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani otrzymaniem grantu w ramach tego programu zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym wspólnie z uniwersyteckim inkubtorem przedsiębiorczości inQUBE działającym przy UE we Wrocławiu, Główym Punktem Informacyjnym we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Jak uzyskać wsparcie na rozwój firmy – bony na innowacje dla MŚP z województwa dolnośląskiego.

Webinar odbędzie się 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 na platformie ClickMeeting.

Podczas webinaru dowiedzą się Państwo m.in. jakie są warunki otrzymania grantu oraz jak złożyć wniosek. Natomiast podczas sesji pytań i odpowiedzi prowadzący odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Ramowy program wydarzenia:

 1. Wsparcie na rozwój firm – oferta Punktów Informacyjnych FE – Urszula Witkowska, Główny Punkt Informacyjny we Wrocławiu.
 2. Bony na innowacje – kto może skorzystać? Warunki otrzymania BNI – przedstawiciele Dolnośląskich Pracodawców i DPIN S.A.
 3. Sesja pytań i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy na webinar tutaj.

WSTRZYMANIE NABORU SUBREGION WROCŁAWSKI

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 8:00, (zgodnie z komunikatem o wznowieniu naboru formularzy zgłoszeniowych przez DPIN S.A. – subregion wrocławski z dnia 24 stycznia 2022 r.) WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 62 500,00 , dostępna kwota alokacji wynosiła 50 000,00 PLN, co stanowi 125 % jej wykorzystania. Jednocześnie informujemy, iż na liście rezerwowej umieszczono jeden formularz zgłoszeniowy.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły dotyczące Projektu dostępne są na stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

 

KOMUNIKAT DLA NABORU ELEKTRONICZNEGO W DNIU 01.02.2022

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 01.02.2022

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowo utworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
 • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
 • Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
 • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu (TUTAJ REGULAMIN)

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 24.01.2022 r.

Zapraszamy!

 

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 01.02.2022

WZNOWIENIE NABORU SUBREGION WROCŁAWSKI – 01.02.2022

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.
 1. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 01.02.2022 r. godzina: 8:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,
 2. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 07.02.2022 r. godzina: 15:00 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.
 3. Dostępna alokacja: 50 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

 

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

 1. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:
 2. a) Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.
 3. b) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.
 4. c) Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najszybszy.

 

 1. Lista rankingowa i rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: https://dpin.pl/ po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.
 2. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

 W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW – DOTACJE DLA MŁODYCH (PONIŻEJ 30 LAT)

Informujemy, iż w dniu 21.01.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 25 lutego 2022 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW – DOTACJE NA START! (DLA OSÓB 30+)

Informujemy, iż w dniu 21.01.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start!”.

Projekt skierowany jest do osób 30+

Nabór potrwa do 18 lutego 2022 r. 

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 200 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW – DOTACJE NA START! (DLA OSÓB 30+)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 03.11.2021 r.  do projektu „Dotacje na Start!”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 05 STYCZNIA 2022 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 200 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW DOTACJE DLA MŁODYCH (PONIŻEJ 30 LAT)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego ogłoszonego w dniu 16.11.2021 r.  do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potrwa do 05 STYCZNIA 2022 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW – DOTACJE DLA MŁODYCH (PONIŻEJ 30 LAT)

Informujemy, iż w dniu 24.11.2021 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 31 grudnia 2021 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Skip to content