fbpx

Informacja dla Akcjonariuszy Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym na wybór Niezależnego Doradcy Technicznego Banków

Przedmiot postępowania:

 

W związku z zamiarem zawarcia umowy kredytów pomiędzy Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. oraz konsorcjum Banków w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, z której środki przeznaczone będą na sfinansowanie realizacji Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach” oraz wymogiem niezależnej weryfikacji przebiegu realizacji Projektu na rzecz Banków, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór Niezależnego Doradcy Technicznego Banków. Szczegóły postępowania w dokumentach postępowania.

 

Dokumenty postępowania:

 

Zapytanie Ofertowe – Doradca Techniczny Banków

Załączniki nr 1-7 do Zapytania Ofertowego

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

biurowiec Business House, V piętro, sekretariat

 

21.08.2020 r. do godziny 16:00

 

Kontakt w zakresie postępowania:

 

sekretariat@dpin.pl

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 17.08.2020 r.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania od Wykonawców. Pytania zadane do postępowania oraz odpowiedzi Zamawiającego znajdują się TUTAJ

AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 21.08.2020 r.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania od Wykonawców. Pytania zadane do postępowania oraz odpowiedzi Zamawiającego znajdują się TUTAJ

Pożyczka Płynnościowa – COVID19

Pożyczka Płynnościowa

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Dokumenty oraz wniosek o pożyczkę dostępne od 23 kwietnia 2020 r.

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł
 • Wypłaty w transzach
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dla działających dłużej niż rok);

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek (dla działających krócej niż rok).

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

więcej na Dedykowanej podstronie

NAPISZ DO NAS

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. organizuje procedurę wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie całorocznej wypożyczalni sprzętu sportowego w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Dla niniejszego postępowania konkurencyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

 

Organizator Postępowania planuje następujący harmonogram postępowania:

 

 1. Ogłoszenie o postępowaniu – 10 kwietnia 2020 r.
 2. Przyjmowanie pytań od Uczestników Postępowania – do 4 maja 2020 r.
 3. Odpowiedzi na pytania Uczestników Postępowania – do 11 maja 2020 r.
 4. Składanie Ofert przez Uczestników Postępowania – do 25 maja 2020 r.
 5. Ocena strony formalnej Ofert – do 1 czerwca 2020 r.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Uczestników Postępowania, którego Oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną – około 8 – 12 czerwca (pod warunkiem zniesienia rygorów stanu epidemii w Polsce),
 7. Rozstrzygnięcie Postępowania, wyłonienie Dzierżawcy – 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 8. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Postępowania – w 8 dniu po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej z wyłonionym w Postępowaniu Dzierżawcą – około 21 dni po rozstrzygnięciu Postępowania.

 

 

Osobą upoważnioną do rozmów z Uczestnikami oraz przyjmowania pytań do przedmiotu Postępowania, zadawanych drogą elektroniczną jest pracownik Organizatora Postępowania – Waldemar Skórski, tel. +48 691 099 366, e-mail: waldek.skorski@dpin.pl

 

Szczegóły postępowania konkursowego w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego DCS-sig

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5:

 

AKTUALIZACJA

Organizator postępowania udziela odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu –  Odpowiedzi na pytania wypożyczalnia

 

Organizator postępowania ogłasza zakończenie przedmiotowego postępowania. Protokół z rozstrzygnięcia postępowania można pobrać TUTAJ

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – Operator gastronomiczno – hotelarski

 

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym mającym na celu wyłonienie dzierżawcy powierzchni hotelarsko – gastronomicznych na terenie realizowanego obecnie obiektu Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, województwo dolnośląskie.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. organizuje dwustopniową procedurę wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Dla niniejszego postępowania konkurencyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator Postępowania planuje następujący harmonogram postępowania:

 1. Ogłoszenie o postępowaniu – 3 marca 2020 r.
 2. Rejestracja Uczestników I stopnia Postępowania (przesłanie formularzy zgłoszeniowych) – do 31 marca 2020 r.
 3. Przyjmowanie pytań od zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – do 31 marca 2020 r.
 4. Prezentacja publiczna w siedzibie Organizatora Postępowania wraz z odpowiedziami na pytania Uczestników I stopnia Postępowania – 14 kwietnia 2020 r.
 5. Informacja o otwarciu II stopnia Postępowania wraz z przesłaniem ostatecznego wzoru Oferty – do 28 kwietnia 2020 r.
 6. Składanie Ofert przez Uczestników II stopnia Postępowania spośród zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – 19 maja 2020 r.
 7. Ocena Ofert i rozstrzygnięcie II stopnia Postępowania, wyłonienie Dzierżawcy – do 2 czerwca 2020 r.
 8. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Postępowania – 5 czerwca 2020 r.
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej z wyłonionym w Postępowaniu Dzierżawcą – 19 czerwca 2020 r.

Osobą upoważnioną do rozmów z Uczestnikami oraz przyjmowania pytań do przedmiotu Postępowania, zadawanych drogą elektroniczną jest pracownik Organizatora Postępowania – Waldemar Skórski:

Szczegóły postępowania konkursowego w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – operator hotelarsko-gastronomiczny DCS

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – wybrane rysunki i opisy techniczne wchodzące w skład Projektu Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji

Załącznik nr 3 – Film Promocyjny

AKTUALIZACJA z dnia 01.04.2020 r.

 Został zakończony I etap postępowania w zakresie procedury wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.  Protokół z rozstrzygnięcia etapu I do pobrania TUTAJ.

 

Mobilny punkt informacyjny dotyczący możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Zaprasza na Indywidualne Konsultacje nt. Możliwości Pozyskania Środków Europejskich w ramach:

 

Mobilnego Punktu Informacyjnego we Wrocławiu

 • 4 marca, godz. 11:00 – 13:00
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki ul. Kwiatkowskiego 4, Wrocław, Sala Business House (sala konferencyjna, parter)

Konsultacje są bezpłatne

MPI DPIN

Uwaga Na Firmy Powołujące Się Na Współpracę z Operatorami

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI!

Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt„PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY  nie współpracują i nie rekomendują współpracy z żadnym podmiotem realizującym usługi rozwojowe.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych Operatorów m.in www.arleg.euwww.dawg.plwww.karr.plwww.agroreg.com.plwww.warr.plwww.dpin.pl.

Przedsiębiorca MA PRAWO samodzielnie wybrać usługę rozwojową (bądź kilka usług u różnych firm szkoleniowych)odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Projektu (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest zamieszczony na stronach internetowych Operatorów).

Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia bezpłatne poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej za pomocą mobilnych Specjalistów ds. doradztwa i rekrutacji. Celem doradztwa jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, diagnozowanie w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie wyboru usługi rozwojowej (korzystanie z systemu BUR).

LISTA OPERATORÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT: 

 • LIDER PROJEKTU 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. 

BIURO W LEGNICY

Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO W GŁOGOWIE

Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

 

PARTNERZY PROJEKTU 

 • DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

  Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 12, e-mail: szkolenia@dawg.pl

 • KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 1. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

 • AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A. 

BIURO W NOWEJ RUDZIE

 1. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

BIURO W WAŁBRZYCHU

Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych

tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

 • WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Działania takich osób/podmiotów tj. powoływanie się na rzekomą współpracę z Operatorem, celowo wprowadza w błąd zainteresowanych.

Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Lidera Projektu telefonicznie pod nr 76 862 27 77 lub e-mailem na adres uslugirozwojowe@arleg.eu.

Skip to content