Najnowsze

 

WSRRZYMANIE NABORU SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI 15.07.2020

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 15.07.2020 r. o godzinie 9:40 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu legnicko-głogowskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl.

 

WSRRZYMANIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 14.07.2020

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 08:01 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl.

 

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU TRWAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW-SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI

W związku z rozpoczęciem III kw. 2020, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. jako Operator projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, informuje o zwiększeniu dostępnej alokacji. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego .

Aktualna dostępna alokacja /stan na 1 lipca 2020/ wynosi: 115 370,00 PLN; Alokacja dostępna na kolejne kwartały realizacji Projektu: 270 000,00 PLN

 

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU Z DNIA 06.07.2020 DOTYCZĄCEGO WZNOWIENIA NABORU – SUBREGION WROCŁAWSKI 14.07.2020

DOLNOŚLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A, jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego .

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 14.07.2020 r. godzina: 8:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 170 000,00 PLN; Alokacja dostępna na kolejne kwartały realizacji Projektu: 170 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia . Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 14.07.2020

DOLNOŚLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego .

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 14.07.2020 r. godzina: 8:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 170 000,00 PLN; Alokacja dostępna na pozostałe kwartały 2020 r.: 0,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:                    ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia . Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU TRWAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW-SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI

W związku z rozpoczęciem III kw. 2020, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. jako Operator projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, informuje o zwiększeniu dostępnej alokacji. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego .

Aktualna dostępna alokacja /stan na 1 lipca 2020/ wynosi: 115 370,00 PLN ; Alokacja dostępna na IV kw. 2020 r.: 100 000,00 PLN.

 

WSRRZYMANIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 02.06.2020

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 8:03 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”                  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 02.06.2020

DOLNOŚLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego .

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 02.06.2020 r. godzina: 8:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 260 000,00 PLN; Alokacja dostępna na pozostałe kwartały 2020 r.: 170 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:                    ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia . Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

 

TRWAJĄCY NABÓR-SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., jako Operator przypomina, iż nadal trwa ogłoszony w dniu 09.09.2019 r. nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w subregionie legnicko-głogowskim.

W związku z aktualizacją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” informujemy, że:

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego.

3) Dostępna alokacja: 100 000,00 PLN; Alokacja dostępna na pozostałe kwartały 2020 r.: 200 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 53-326 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dpin.pl . W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia . Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

Kwiecień 2020

 • Informujemy, że od dnia 24.04.2020 uległ zmianie regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II” wraz z załącznikami 2.1 i 3.1 .

Formularze złożone po 24.04.2020 będą rozpatrywane zgodnie z zapisami aktualnego regulaminu z dnia 24.04.2020.

Styczeń 2020

 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  informuje, że w dniu 8 STYCZNIA 2020 r. o godzinie 08:50 wstrzymał nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II
  Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków w subregionie legnicko-głogowskim prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków.
 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  informuje, że w dniu 8 STYCZNIA 2020 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”
  Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 08-01-2020 r. do wyczerpania środków.
  Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego w siedzibie DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI S.A., ul. Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu  w godz.: 08:00-15:00.

  Listopad 2019

 • Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 8 listopada 2019 r.  wznowi nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”
  Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 8 listopada 2019 r. do wyczerpania środków.
  Dokumenty należy składać na aktualnie obowiązujących wzorach, dostępnych na stronie internetowej www.karr.pl
  Kwota pozostała do rozdysponowania: 325 000,00 zł.
  Formularze przyjmowane będą od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego, w siedzibie KARR S.A. w Jeleniej Górze, 1-go Maja 27, w godz.: 08:00-15:00.
  W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Wrzesień 2019

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w dniu 19 września 2019 r. o godz. 9.30 wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.
 • W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019r. O GODZINIE 15:20 ARR ARLEG S.A. wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

 • Dnia 30 września 2019 r. o godz. 9.40 WARR SA wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Partnera Projektu.