fbpx

Nabór wniosków w II.edycji do projektu ,,Bon na innowacje” został wstrzymany!

KOMUNIKAT Z DNIA 10.05.2022 R. O WSTRZYMANIU NABORU DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ = KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z zapisem §8 pkt. 3 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ = KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW informujemy, że nabór wniosków do projektu został wstrzymany z dniem 10.05.2022 r.
z powodu przekroczenia 120% alokacji.

Wnioski złożone po godzinie 15:00 dnia 10.05.2022 r. nie będą podlegały weryfikacji.

Skip to content