fbpx

Jak uzyskać wsparcie na rozwój firmy? – rusza II edycja projektu „Bon na innowacje”

Ogłoszenie z dnia

01.04.2022 r.

o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.:

„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., realizują Projekt „Bon na Innowacje 2. Innowacyjność=Konkurencyjność”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

W ramach projektu rozpoczyna się nabór Wniosków o udzielenie Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

I tura naboru wniosków rozpocznie się 20 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji: https://dpin.pl/portfolio/bon-na-innowacje/

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW – DOTACJE DLA MŁODYCH (PONIŻEJ 30 LAT)

Informujemy, iż w dniu 18.03.2022 r. wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 06 kwietnia 2022 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW – DOTACJE NA START! (DLA OSÓB 30+)

Informujemy, iż w dniu 18.03.2022 r.  wznowiony zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start!”.

Projekt skierowany jest do osób 30+

Nabór potrwa do 06 kwietnia 2022 r. 

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

Wznowienie naboru wniosków o Pożyczkę Rozwojową

Informujemy, że od dnia 7.03.2022r. wznawiamy nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej, których celem finansowania będzie finansowanie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu Produktu nowego dla rynku*.

Maksymalna wysokość pożyczki: 300 000,00 zł

Pula dostępnych środków: 3 000 000,00 zł

Wnioski przekraczające dostępne środki przyjmowane będą na listę rezerwową bez gwarancji udzielenia pożyczki.

 

*Produkt nowy dla rynku – produkt oferujący funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produkt wykorzystujący technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi)

Dowiedz się więcej

Skip to content