fbpx

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – Operator gastronomiczno – hotelarski

 

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym mającym na celu wyłonienie dzierżawcy powierzchni hotelarsko – gastronomicznych na terenie realizowanego obecnie obiektu Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, województwo dolnośląskie.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. organizuje dwustopniową procedurę wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Dla niniejszego postępowania konkurencyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator Postępowania planuje następujący harmonogram postępowania:

 1. Ogłoszenie o postępowaniu – 3 marca 2020 r.
 2. Rejestracja Uczestników I stopnia Postępowania (przesłanie formularzy zgłoszeniowych) – do 31 marca 2020 r.
 3. Przyjmowanie pytań od zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – do 31 marca 2020 r.
 4. Prezentacja publiczna w siedzibie Organizatora Postępowania wraz z odpowiedziami na pytania Uczestników I stopnia Postępowania – 14 kwietnia 2020 r.
 5. Informacja o otwarciu II stopnia Postępowania wraz z przesłaniem ostatecznego wzoru Oferty – do 28 kwietnia 2020 r.
 6. Składanie Ofert przez Uczestników II stopnia Postępowania spośród zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – 19 maja 2020 r.
 7. Ocena Ofert i rozstrzygnięcie II stopnia Postępowania, wyłonienie Dzierżawcy – do 2 czerwca 2020 r.
 8. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Postępowania – 5 czerwca 2020 r.
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej z wyłonionym w Postępowaniu Dzierżawcą – 19 czerwca 2020 r.

Osobą upoważnioną do rozmów z Uczestnikami oraz przyjmowania pytań do przedmiotu Postępowania, zadawanych drogą elektroniczną jest pracownik Organizatora Postępowania – Waldemar Skórski:

Szczegóły postępowania konkursowego w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – operator hotelarsko-gastronomiczny DCS

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – wybrane rysunki i opisy techniczne wchodzące w skład Projektu Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji

Załącznik nr 3 – Film Promocyjny

AKTUALIZACJA z dnia 01.04.2020 r.

 Został zakończony I etap postępowania w zakresie procedury wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.  Protokół z rozstrzygnięcia etapu I do pobrania TUTAJ.

 

Mobilny punkt informacyjny dotyczący możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Zaprasza na Indywidualne Konsultacje nt. Możliwości Pozyskania Środków Europejskich w ramach:

 

Mobilnego Punktu Informacyjnego we Wrocławiu

 • 4 marca, godz. 11:00 – 13:00
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki ul. Kwiatkowskiego 4, Wrocław, Sala Business House (sala konferencyjna, parter)

Konsultacje są bezpłatne

MPI DPIN

Uwaga Na Firmy Powołujące Się Na Współpracę z Operatorami

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI!

Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt„PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY  nie współpracują i nie rekomendują współpracy z żadnym podmiotem realizującym usługi rozwojowe.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych Operatorów m.in www.arleg.euwww.dawg.plwww.karr.plwww.agroreg.com.plwww.warr.plwww.dpin.pl.

Przedsiębiorca MA PRAWO samodzielnie wybrać usługę rozwojową (bądź kilka usług u różnych firm szkoleniowych)odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Projektu (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest zamieszczony na stronach internetowych Operatorów).

Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia bezpłatne poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej za pomocą mobilnych Specjalistów ds. doradztwa i rekrutacji. Celem doradztwa jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, diagnozowanie w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie wyboru usługi rozwojowej (korzystanie z systemu BUR).

LISTA OPERATORÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT: 

 • LIDER PROJEKTU 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. 

BIURO W LEGNICY

Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO W GŁOGOWIE

Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

 

PARTNERZY PROJEKTU 

 • DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

  Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 12, e-mail: szkolenia@dawg.pl

 • KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 1. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

 • AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A. 

BIURO W NOWEJ RUDZIE

 1. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

BIURO W WAŁBRZYCHU

Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych

tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

 • WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Działania takich osób/podmiotów tj. powoływanie się na rzekomą współpracę z Operatorem, celowo wprowadza w błąd zainteresowanych.

Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Lidera Projektu telefonicznie pod nr 76 862 27 77 lub e-mailem na adres uslugirozwojowe@arleg.eu.

Rusza nabór wniosków o Pożyczkę Rozwojową

W dniu 30 stycznia 2020r. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. wraz z WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zawarli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa.

Pozyskano 15 000 000,00 zł na wsparcie zwrotne skierowane do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie łączna dostępna pula środków to 8 824 000,00 zł

Zapraszamy do składania wniosków

Dowiedz się więcej!

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA”

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/17 – dla IV GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Forma składania wniosków

Wnioski czytelnie podpisane i spięte należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach i każdy egzemplarz (wraz z załącznikami) skompletować w odrębnym skoroszycie.

 • Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej podpisane w trzech wymaganych miejscach wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej następująco: Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja” – IV GRUPA
 • Dwa podpisane egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej następująco: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja” – IV GRUPA

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości:

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego (kopia)
 • Podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
 • Inne – dodatkowe (np. potwierdzenie kwalifikacji, umowy dzierżawy, listy polecające, porównanie ofert planowanych zakupów) – (jeśli dotyczy).

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:

 • Podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 16:00 – osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera.

W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data jej wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – Budynek Business House, V piętro

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

Osoba do kontaktu:

Agata Janicka (agata.janicka@dpin.pl) – tel. 607 074 405

Skip to content