fbpx

Pożyczka Płynnościowa – COVID19

Pożyczka Płynnościowa

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Dokumenty oraz wniosek o pożyczkę dostępne od 23 kwietnia 2020 r.

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł
 • Wypłaty w transzach
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dla działających dłużej niż rok);

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek (dla działających krócej niż rok).

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

więcej na Dedykowanej podstronie

NAPISZ DO NAS

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. organizuje procedurę wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie całorocznej wypożyczalni sprzętu sportowego w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Dla niniejszego postępowania konkurencyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

 

Organizator Postępowania planuje następujący harmonogram postępowania:

 

 1. Ogłoszenie o postępowaniu – 10 kwietnia 2020 r.
 2. Przyjmowanie pytań od Uczestników Postępowania – do 4 maja 2020 r.
 3. Odpowiedzi na pytania Uczestników Postępowania – do 11 maja 2020 r.
 4. Składanie Ofert przez Uczestników Postępowania – do 25 maja 2020 r.
 5. Ocena strony formalnej Ofert – do 1 czerwca 2020 r.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Uczestników Postępowania, którego Oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną – około 8 – 12 czerwca (pod warunkiem zniesienia rygorów stanu epidemii w Polsce),
 7. Rozstrzygnięcie Postępowania, wyłonienie Dzierżawcy – 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 8. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Postępowania – w 8 dniu po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej z wyłonionym w Postępowaniu Dzierżawcą – około 21 dni po rozstrzygnięciu Postępowania.

 

 

Osobą upoważnioną do rozmów z Uczestnikami oraz przyjmowania pytań do przedmiotu Postępowania, zadawanych drogą elektroniczną jest pracownik Organizatora Postępowania – Waldemar Skórski, tel. +48 691 099 366, e-mail: waldek.skorski@dpin.pl

 

Szczegóły postępowania konkursowego w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – operator wypożyczalni sprzętu sportowego DCS-sig

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5:

 

AKTUALIZACJA

Organizator postępowania udziela odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu –  Odpowiedzi na pytania wypożyczalnia

 

Organizator postępowania ogłasza zakończenie przedmiotowego postępowania. Protokół z rozstrzygnięcia postępowania można pobrać TUTAJ

Skip to content