fbpx

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – Operator gastronomiczno – hotelarski

 

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym mającym na celu wyłonienie dzierżawcy powierzchni hotelarsko – gastronomicznych na terenie realizowanego obecnie obiektu Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, województwo dolnośląskie.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. organizuje dwustopniową procedurę wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Dla niniejszego postępowania konkurencyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator Postępowania planuje następujący harmonogram postępowania:

 1. Ogłoszenie o postępowaniu – 3 marca 2020 r.
 2. Rejestracja Uczestników I stopnia Postępowania (przesłanie formularzy zgłoszeniowych) – do 31 marca 2020 r.
 3. Przyjmowanie pytań od zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – do 31 marca 2020 r.
 4. Prezentacja publiczna w siedzibie Organizatora Postępowania wraz z odpowiedziami na pytania Uczestników I stopnia Postępowania – 14 kwietnia 2020 r.
 5. Informacja o otwarciu II stopnia Postępowania wraz z przesłaniem ostatecznego wzoru Oferty – do 28 kwietnia 2020 r.
 6. Składanie Ofert przez Uczestników II stopnia Postępowania spośród zarejestrowanych Uczestników I stopnia Postępowania – 19 maja 2020 r.
 7. Ocena Ofert i rozstrzygnięcie II stopnia Postępowania, wyłonienie Dzierżawcy – do 2 czerwca 2020 r.
 8. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Postępowania – 5 czerwca 2020 r.
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej z wyłonionym w Postępowaniu Dzierżawcą – 19 czerwca 2020 r.

Osobą upoważnioną do rozmów z Uczestnikami oraz przyjmowania pytań do przedmiotu Postępowania, zadawanych drogą elektroniczną jest pracownik Organizatora Postępowania – Waldemar Skórski:

Szczegóły postępowania konkursowego w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o dwustopniowym postępowaniu konkurencyjnym – operator hotelarsko-gastronomiczny DCS

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – wybrane rysunki i opisy techniczne wchodzące w skład Projektu Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji

Załącznik nr 3 – Film Promocyjny

AKTUALIZACJA z dnia 01.04.2020 r.

 Został zakończony I etap postępowania w zakresie procedury wyłonienia dzierżawcy powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej w realizowanym obecnie Obiekcie Ośrodka Biegów Narciarskich i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.  Protokół z rozstrzygnięcia etapu I do pobrania TUTAJ.

 

Mobilny punkt informacyjny dotyczący możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Zaprasza na Indywidualne Konsultacje nt. Możliwości Pozyskania Środków Europejskich w ramach:

 

Mobilnego Punktu Informacyjnego we Wrocławiu

 • 4 marca, godz. 11:00 – 13:00
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki ul. Kwiatkowskiego 4, Wrocław, Sala Business House (sala konferencyjna, parter)

Konsultacje są bezpłatne

MPI DPIN

Skip to content