fbpx

Zapytanie ofertowe ws. kredytu długoterminowego

Zapytanie ofertowe ws. kredytu długoterminowego – inwestycyjnego oraz VAT na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego w wysokości do 100.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach oraz kredytu na potrzeby sfinansowania podatku od towarów i usług od faktur VAT związanych z realizacją inwestycji, o której mowa powyżej w wysokości do 20.000.000,00 zł, Zamawiający zamieszcza niniejszy komunikat.

komunikat Zamawiającego z dnia 28.10.2019

WARR SA wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP

Dnia 30 września 2019 r. o godz. 9.40 WARR SA wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

 

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Partnera Projektu.

Skip to content