Zamówienia publiczne

data umieszczenia ogłoszenia 12 sierpnia  2019r. 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i zadawanymi pytaniami Zamawiający w załączniku publikuje odpowiedzi.

data umieszczenia ogłoszenia 7 sierpnia  2019r. 

Komunikat w sprawie pytań zadanych przez oferentów

W związku z pytaniami oferentów, Zamawiający zamieszcza komunikat udzielający odpowiedzi na zadane pytania, który jest dostępny do pobrania poniżej.

data umieszczenia ogłoszenia 6 sierpnia  2019r. 

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania ofert

W związku z pytaniami oferentów Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godz. 16:00.

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

data umieszczenia ogłoszenia 5 sierpnia  2019r. 

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę w treści pkt IX zapytania ofertowego, i tak:ZAMIAST:„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”

WINNO BYĆ:
„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12 sierpnia2019roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”
Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

data umieszczenia ogłoszenia 2 sierpnia  2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego w wysokości do 100 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach, oraz kredytu na potrzeby sfinansowania podatku od towarów i usług od faktur VAT związanych z realizacją inwestycji, o której mowa powyżej  w wysokości do 20 000 000 zł. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Dodatkowe informacje ws. zapytania można uzyskać kierując pytania pod adres: karol.rusin@rww.legal

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe – kredyt długoterminowy-inwestycyjny + kredyt na VAT
  2. Załączniki do zapytania (plik .zip)