Historia

Polska gospodarka jest jednym z największych poddostawców dla producentów globalnych. Rozwój gospodarczy powinien być zatem oparty na rozwoju nowych technologii wytwarzania oraz wprowadzaniu nowych standardów organizacji produkcji, które znacząco podniosą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i w efekcie mogą przynieść wysoką wartość dodaną. Nowe technologie wytwarzania i nowe produkty wprowadzane na rynek zostały uznane jako priorytetowe obszary w FP7 wykreowanym przez Komisję Europejską. Są one też podstawą do budowania gospodarki opartej na wiedzy, generującej wysoką, intelektualną, biznesową i społeczną wartość dodaną. Powyższe uwarunkowania stały się główną przyczyną działań mających na celu przeniesienie najlepszych doświadczeń światowych w obszarze tworzenia priorytetów wspomagających innowacyjne i trwałe przemiany przedsiębiorstw zmierzających w kierunku kreowania liderów innowacji. Cele te możliwe są do osiągnięcia poprzez transformację wewnętrzną firmy, zmianę świadomości kadry, właścicieli i współpracowników. Są one jednocześnie generalnym przesłaniem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, utworzonego dla stymulowania kreatywnych działań firm, powoływania nowych innowacyjnych spin-offów, wspomagania komercjalizacji wyników badań naukowych oraz generowania nowatorskich metod i technologii wdrażanych do gospodarki, tworząc z niej tym samym gospodarkę opartą na wiedzy. Zintegrowane wokół tej inicjatywy środowisko o dużej aktywności innowacyjnej, gospodarczej i naukowej może w niedalekiej przyszłości uczynić z Dolnego Śląska dynamiczny, innowacyjny region europejski, co jest również zgodne z celem strategii rozwoju regionalnego.

Zapraszamy   Państwa   do   zapoznania   się   i   skorzystania   z   możliwości,   jakie   oferuje  Park. Pomożemy
w usprawnieniu pracy wszystkim, którzy chcą stosować nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w działalności zawodowej.  O  licznych zaletach  współpracy  z  parkami  na  całym  świecie przekonali się już przedsiębiorcy
i naukowcy, stawiający na pewne, kreatywne rozwiązania. Chcemy aspirować do grona najlepszych w swojej działalności, dostarczając Państwu oczekiwanych korzyści.

Naszym zadaniem jest to, co najtrudniejsze – sprawić, by innowacyjne rozwiązania stały się realnym produktem wprowadzonym na rynek.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media