Aktualności

19.04.2019
„Zapytanie ofertowe - usługa wykonania strony internetowej”.

„Zapytanie ofertowe - usługa wykonania strony internetowej”.

AKTUALIZACJA 06.05.2019

Zawiadomienie o wyborze njakorzysteniejszej oferty.

 

AKTUALIZACJA 23.04.2019

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zaktualizowania Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na usługę wykonania strony internetowej w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców,    w załączeniu przesyłam zaktualizowany dokument pn.: „Zapytanie ofertowe - usługa wykonania strony internetowej - aktualizacja z dnia 23.04.2019”.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż zmianie uległa jedynie treść Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Zapytania ofertowego poprzez dodanie pkt. 2, o treści: „Gwarancja: ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy).”

Prosimy o przesłanie oferty wypełnionej na wzorze Formularza Ofertowego zamieszczonego w zaktualizowanym zapytaniu ofertowym z dnia 23.04.2019, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00.

Z poważaniem,

Zapytanie ofertowe - aktualizacja 23.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców, pragnę zaprosić Państwa do złożenia oferty na usługę wykonania strony internetowej, która zostanie zrealizowana w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00.

Z poważaniem,

„Zapytanie ofertowe  - usługa wykonania strony internetowej”

zobacz więcej zwiń tekst
13.03.2019
wstrzymanie naboru formularzy

12 MARCA 2019 r. DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. WSTRZYMAŁ nabór formularzy zgłoszeniowych

Uprzejmie informuję, że W DNIU 12 MARCA 2019 r. DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. WSTRZYMAŁ nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW.
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.
Dodatkowo przypominamy, że w 2019r. wstrzymana jest również rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

zobacz więcej zwiń tekst
do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media